Doprava kurierom

od 6€

Zavolajte nám

0911 306 203

od 07:30 do 16:30

Napíšte nám

info@valemo.sk

Záloha na vratný diel - podmienky vrátenia

Pri niektorých druhoch tovaru sa zakúpia staré diely na opravu a opätovné použitie výrobku. Typicky ide napríklad o brzdové strmene, štartéry, alternátory, časti riadenia, časti vstrekovacieho systému a podobne.

V prípade tovaru, ktorý je predmetom výmenného programu výrobcu, je potrebné zaplatiť zálohu za starú časť, ktorá sa pripočíta k cene tovaru. Pri odoslaní starého dielu a jeho rozpoznaní výrobcom na použitie v návratovom programe sa vklad vráti zákazníkovi v plnej výške.

 

Podmienky pre vrátenie sú:


Starý diel:

  • musia byť kompletné, vrátane krytov, zástrčiek, štítkov ( použite z nového dielu )
  • musia byť vrátené v pôvodnej krabici ( použite z nového dielu )
  • nesmie byť mechanicky alebo inak poškodený (napríklad prehrievanie, rozbité, popraskané)
  • nesmie byť príliš skorodovaný
  • musí mať všetky základné súčasti (napr. alternátor nesmie byť demontovaný)
  • nesmie byť znečistený tak že jeho technický stav nemožno posúdiť
  • musia byť identifikovateľné (štítky, štítky)

Vrátanie zálohy sa vykoná potom, čo výrobca vyhodnotí vrátenú časť.

Vratný diel zaslať na adresu :

Ecars Group s.r.o. , Pri bitúnku 2 , 040 01 Košice 

Tieto informácie sú vždy známe pri objednávaní nového kusu. Ak zákazník objedná časť, ktorá je predmetom výmenných podmienok výrobcu, je ihneď informovaný o potrebe uložiť vratnú zálohu na starý diel. Ak s vkladom nesúhlasí, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez akéhokoľvek trestu alebo záloha nebude vrátená.

Zákazník zaplatí poštovné za vratný diel do Valemo.sk